onas.jpg

Pun kontynuuje rodzinną tradycję rzemieślniczą.
Marta po obronie dyplomu na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych namówiła ojca Stanisława do powrotu do wykonywanego przez 25 lat zawodu złotnika.
Używając klasycznych technik jubilerskich oraz nowych technologii pragną tworzyć przedmioty, których forma, faktura i lekkość dają przyjemność doświadczania.

Pun continues the family tradition of crafts.
After defending her diploma at the Faculty of Industrial Design at the Warsaw Academy of Fine Arts, Marta persuaded her father Stanisław to return to his goldsmith's profession of 25 years.
By combining classic jewelry techniques with new technologies they wish to create objects whose form, texture and lightness give the pleasure of experiencing.